1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šių taisyklių ir sąlygų tikslas yra suteikti informaciją UAB Vestmarė elektroninės parduotuvės lankytojams ir pirkėjams apie prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo sąlygas.
1.2. UAB Vestmarė taisyklių ir sąlygų naudojamos sąvokos:
1.2.1. Pardavėjas – UAB „Vestmarė“, juridinio asmens kodas 141653073, PVM kodas LT416530716, adresas Pušyno gatvė 9, Radailiai, 92404, Klaipėdos rajonas.
1.2.2. Dino.lt – elektroninė prekių parduotuvė pasiekiama adresu www.dino.lt/e-parduotuve
1.2.3. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris perka elektroninėje parduotuvėje.
1.2.4. Taisyklės ir sąlygos – tai yra šios www.dino.lt/e-parduotuve elektroninės parduotuvės taisyklės. Kartu su taisyklėse nurodytomis konkrečiomis nuorodomis į www.dino.lt informacinius puslapius. Šie informaciniai puslapiai yra neatsiejama Taisyklių ir sąlygų dalis.
1.2.5. Šalis – Pardavėjas arba Pirkėjas , kartu vadinami Šalimis.
1.2.7. Prekės – siūlomos įsigyti prekės ar paslaugos elektroninėje parduotuvėje www.dino.lt/e-parduotuve
1.2.8. Sutartis – sutartis, kuri sudaroma tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių-paslaugų įsigijimo.
1.2.9. Privatumo politika – Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo, kaupimo ir saugojimo elektroninėje parduotuvėje www.dino.lt taisyklės.
1.3. Pirkėjas, prieš apsispręsdamas atlikti Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.dino.lt, privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir sąlygas. Atsakomybė už nesusipažinimą su Taisyklėmis ir sąlygomis tenka Pirkėjui.
1.4. Taisyklės ir sąlygos – sutarties dalis, kuri apibrėžia Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei pareigas. Pirkėjas gali sudaryti pirkimo sutartį su Pardavėju tik sutikęs su taisyklėmis ir sąlygomis.
1.5. Pirkėjas taip pat turi susipažinti su Privatumo politika.

2. PREKIŲ UŽSAKYMAS, SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Pirkėjas gali užsakyti prekes, pateiktas www.dino.lt elektroninėje parduotuvėje neprisijungęs arba prisijungęs kaip registruotas vartotojas.
2.2. Elektroninėje parduotuvėje www.dino.lt esančios produktų nuotraukos yra įvaizdinės. Gautų prekių atspalvis gali skirtis dėl skirtingų ekranų rezoliucijų, apšvietimo ar pan. Pardavėjas el. parduotuvėje www.dino.lt pateikia pagal savo galimybes makslimaliai tikrovę atitinkančias prekių nuotraukas.
2.3. Prekei esant neprieinamai ar dėl nurodytos neteisingos produkto kainos, Pardavėjas informuoja Pirkėją el. paštu ar telefonu dėl prekės pristatymo termino pasikeitimo ar užsakymo vykdymo nutraukimo. Pirkėjas patvirtina, jog supranta, kad išskirtiniais atvejais Prekės pristatymas gali būti atšauktas. Tokiu atveju Pirkėjui yra grąžinami pinigai už prekės užsakymą ir pristatymą.
2.6. Pirkėjas užpildo visus privalomus Prekės užsakymo pateikimo laukus ir atidžiai patikrina visą nurodytą informaciją, reikalingą Prekės užsakymo pateikimui.
2.8. Prekės užsakymas reiškia, kad užsakymas gautas ir atsižvelgiant į mokėjimo tipą, laukiama informacija apie užsakymo apmokėjimą. Po Pirkėjo pateikto užsakymo apmokėjimo gavimo, Pardavėjas tikrina pristatymo galimybę. Po pristatymo galimybės patikrinimo, Pardavėjas išsiunčia užsakymo išsiuntimo arba atsimėmimo „Dino parko“ fizinėje parduotuvėje patvirtinimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

3. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Prekės kaina nurodoma prekės aprašyme. Prekių kainos nurodomas su PVM. Pristatymo kaina pridedama atskirai prie užsakymo. Pristatymo kaina užsakymams, kurių vertė yra iki 10 €, taikomas 3 € pristatymo mokestis.
3.2. Prekės kaina po užsakymo patvirtinimo yra nekeičiama, išskyrus atvejus, susijusius su techninėmis klaidomis el. parduotuvėje www.dino.lt .
3.3. Prekės užsakymas turi būti apmokamas elektroninės parduotuvės apmokėjimo puslapyje nurodytais mokėjimo būdais.

4. PREKIŲ PRISTATYMAS

4.1. Pirkėjo įsigytos Prekės pristatomos vienu iš būdu:
4.1.2. atsiimant Dino parko fizinėje parduotuvėje, adresu: Pušyno gatvė 9, Radailiai, Klaipėdos raj.;
4.1.3. per OMNIVA paštomatus;
4.4. Pasirinkus siuntos pristatymą „Dino parko“ fizinėje parduotuvėje:
4.4.1. Prekes būtina atsiimti per 5 d. d. po to, kai Pardavėjas informuoja Pirkėją elektroniniu paštu, kad Prekė paruošta atsiėmimui;
4.4.2. Prekę atsiima Prekes užsakymą pateikęs asmuo, ar Prekės užsakymą pateikusio asmens nurodytas (įgaliotas) asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
4.5. Standartiškai Prekės pristatomas per 1-3 d.d.. Pristatymo terminai gali kisti prieššventiniu laikotarpiu.
4.6. Prekės yra pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją.
4.9. Nepavykus pristatyti ar Pirkėjui atsiimti prekę per nurodytą terminą, prekės užsakymas grąžinamas atgal Pardavėjui, Pirkėjo užsakymas yra anuliuojamas.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GRĄŽINIMO GARANTIJA

5.1 Prekės atitinka Prekės pirkimo – pardavimo sutartį, jei:
5.1.1. Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą;
5.1.2. Prekė atitinka įprastus kokybės reikalavimus, kurie yra taikomi šio pobūdžio Prekėms;
5.4. Nekokybiškos Prekės keičiamos bei grąžinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, išskyrus atvejus, kai Prekės trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės.
5.7. Pirkėjas negali nutraukti Sutarties, jei Prekės trūkumas yra mažos reikšmės.
5.10. Iškilus klausimams dėl Prekės kokybės, Pirkėjas gali kreiptis į www.dino.lt atsakingus asmenis el. paštu: dino@dino.lt, arba telefonu +370 685 11764.
5.11. Prekės grąžinamos tik pateikus pirkimą pagrindžiantį dokumentą.
5.13. Pinigai už grąžintas prekes yra grąžinami Pirkėjui per 14 dienų po Prekės grąžinimo.
5.14. Pinigų grąžinimo grantija negalioja, jeigu Prekė buvo tyčia sugadinta ar naudota ne pagal paskirtį.
5.15. Konkrečių Prekių netinkamos kokybės Prekių gražinimo sąlygos gali būti nurodytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose.
5.16. Jeigu Pirkėjui pristatomos ne tos prekės, kurios buvo užsakytos, apie šią situaciją Pirkėjas turi informuoti Pardavėję, jog Prekės būtų grąžintos ir pakeistos į užsakytąsias.

6. SUTARTIES ATSISAKYMAS

6.1. Pirkėjas turi teisę persigalvoti ir grąžinti tinkamos kokybės elektronikos prekes bei atsisakyti šios Sutarties per 14 d.d. pagal galiojančius LR įstatymus.
6.2. Prekės grąžinamos šiuo adresu: Pušyno gatvė 9, Radailiai, Klaipėdos raj., 92404
6.3. Prekė negali būti naudota, sugadinta, praradusi prekinę išvaizdą, prekės etiketės negali būti nuplėštos
6.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos;
6.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

7. TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS

7.1. Tinkamos kokybės Prekės nėra grąžinamos Pardavėjui, išskyrus elektronikos prekes. Tinkamos kokybės prekės gali būti keičiamos į panašias (dėl spalvos, modelio, formos).

8. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO TEISĖS BEI PAREIGOS

8.1. Pirkėjas:
8.1.1. turi teisę pirkti prekes šioje elektroninėje parduotuvėje vadovaujantis LR įstatymais ir šiomis Taisyklėmis.
8.1.2. turi teisę nutraukti sutartį remiantis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais.
8.1.4. įsipareigoja pateikti teisingus kontaktinius duomenis, kurie yra reikalingi užsakymo vykdymui.
8.1.6. privalo už prekes atsiskaityti prekių Pardavėjui;
8.2. Pardavėjas:
8.2.2. turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas nepateikia apmokėjimo Pardavėjui per 3 d.d.
8.2.4. turi teises, kurios numatytose LR įstatymuose.
8.2.5. saugoti pirkėjo privatumą ir asmens duomenis tvarkyti pagal šias Taisykles ir LR įstatymus.

9. ATSAKOMYBĖ

9.2. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pristatymo termino nesilaikymo, kai prekių pristatymas vėluoja dėl kurjerių darbo nesklandumų.

10. INFORMAVIMAS

10.1. Pirkėjas informuojamas užsakyme nurodytais kontaktiniais duomenimis.
10.2. Pirkėjas esant poreikiui kontaktuoja su Pardavėju šiais kontaktais: el. paštu – dino@dino.lt, tel. nr. – +370 685 11764.

11. NENUGALIMA JĖGA

11.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Sutarties nesilaikymą, kuris įvyksta dėl nenugalimos jėgos.
11.2. Esant nenugalimai jėgai, Pardavėjas informuoja Pirkėją apie Sutarties vykdymo pasikeitimą ir sutaria su Pirkėju terminą, per kurį būtų galima įvykdyti Sutartį.

12. KITOS NUOSTATOS

12.1. Šios taisyklės ir sąlygos gali keistis. Pasikeitus taisyklėms ir sąlygoms, Pardavėjas informuoja Pirkėją jo nurodytais kontaktais.
12.2. Pirkėjas turi teisę reikšti pretenziją Pardavėjui pagal LR įstatymus.
12.3. Jeigu Pirkėjo netenkina Pardavėjo atsakymas į pretenziją, Pirkėjas gali kreiptis dėl įsigytos prekės į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
12.4. Šios Taisyklės ir sąlygos yra sudarytos remiantis LR įstatymų nustatytą tvarka.